Behandling for alkoholisme – for familiens skyld

Der er næsten intet i verden så hjerteskærende som at se et elsket menneske gå til i misbrug og afhængighed. Hele familien lider, når mor eller far konstant er påvirket – for eksempel af alkohol – eller subsidiært sover rusen ud.

Det er ikke ualmindeligt at man som pårørende til en alkoholiker tillærer sig en ganske bestemt adfærd som drejer sig om den alkoholiserede part og dennes behov. Dette kaldes for medmisbruger – eller enabler – adfærd. Typisk vil en kæreste eller en ægtefælle til en alkoholiker bruge megen energi på at lyve over for eksempelvis den misbrugsramtes arbejdsgiver. Og samtidig vil de tætteste pårørende, her under børnene, øve sig i at dække over – og undskylde for – den alkoholiserede mor eller far.

Det at vokse op i et hjem med en alkoholiseret forælder kan føre til ganske væsentlige traumer hos et barn, og trække spor langt ind i voksenlivet. En ud af ti børn af alkoholikere får en psykisk diagnose. Og et barn, som er vokset op i et misbrugsramt hjem, har ti gange forhøjet risiko for selv at udvikle et misbrug.

Få den bedste alkohol hjælp til hele familien

Derfor er det vigtigt at du som den ansvarlige voksen og forælder sørger for at bryde den onde cirkel. Dette gøres mest effektivt ved at finde behandling til din alkoholiserede kæreste eller ægtefælle. Ikke blot for hans eller hendes – eller for din – skyld, men for hele familiens skyld.

Du bør dog fare med lempe når du skal konfrontere den misbrugsramte med hans eller hendes problem. Vedkommende vil med stor sandsynlighed nægte at der overhovedet er et problem, og sandsynligvis reagere med vrede eller afvisning. Det er således vigtigt at du får professionel hjælp – og det kan du få hos misbrugscentret Behandlingscenter Søby Park.

Kontakt Behandlingscenter Søby Park for mere information om alkoholisme behandling via hjemmesiden behandlingscentersoebypark.dk